2021-04-28 11:21Pressmeddelande

EU-parlamentet har chansen att underlätta för dig som tågresenär

Jakop Dalunde, ledamot av EU-parlamentets transportutskottJakop Dalunde, ledamot av EU-parlamentets transportutskott

Idag debatterar EU-parlamentet tågpassagerares rättigheter, en lagstiftning om vilken ersättning du ska få när tåget är försenat eller inställt, vilka krav som ställs på tågbolagen att möjliggöra vidareförsäljning av biljetter och om du ska få ta med cykeln på tåget. Tyvärr är förslaget som nu ligger på EU-parlamentets bord undermåligt och innebär inte förbättringar för enskilda tågresenärer. Jakop Dalunde var förhandlare för tågresenärers rättigheter under förra mandatperioden och kommer att delta i debatten: 

 – Hundratusentals svenskar väntar på att kunna välja tåget på semestern istället för flyget. Det finns ett enormt engagemang för att tågsemestra. Tyvärr innebär inte det förslag som nu ligger på bordet att det blir lättare för dig som tågresenär. En missad chans att göra det lättare för dig att ta tåget ut i Europa, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Möjligheten att boka en direktbiljett som gäller för hela din resa, även om du åker med olika bolag olika delar av sträckan, har begränsats till att enbart gälla det egna bolaget och helägda dotterbolag. I tidigare utkast på lagförslaget omfattade denna regel alla tågbolag. 

 – Tågbolagen har redan idag incitament att sälja biljetter till sina egna avgångar, vilket gör att det här förslaget bara blir en tom pappersprodukt som inte innebär någon förändring för dig som åker tåg, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Inte heller möjligheten för tredjepartsaktörer att sälja biljetter kommer att bli verklighet med detta förslag. Dels implementeras möjligheten till gemensam biljettförsäljning först om nio år och medlemsstaterna ska alltid kunna ge undantag till tågbolag om man anser att det inte är “tekniskt möjligt”, trots att liknande verktyg redan finns för flyget. 

 – EU har nu möjligheten att göra det lätt för dig som tågresenär att boka hela biljetten från Göteborg till Venedig på samma ställe. Tyvärr verkar det som att en majoritet i parlamentet inte vill ta den chansen, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Det har även påståtts att det nya förslaget innebär krav på att alla tåg ska ha plats för cyklar, men inte heller den regeln blir bindande för tågbolagen. Den regeln gäller dessutom enbart helt nya vagnar: 

 – Lagförslaget innebär att tågbolagen alltid själva ska kunna bestämma vad de anser vara ett “tillräckligt antal” platser för cyklar. De kan välja att de tillräckliga antalet är noll. Därför innebär detta ingen förändring i verkligheten utan är bara snömos, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Efter debatten idag så avgörs frågan i en omröstning imorgon, torsdag. Resultatet presenteras kl. 13.00.

 - Jag hoppas att socialdemokrater, moderater och centerpartister i EU-parlamentet väljer att stödja våra förslag som skulle förbättra detta avsevärt. Det är bättre att gå tillbaka till förhandlingsbordet än att godkänna en ny lagstiftning som på vissa punkter till och med innebär försämringar för resenärerna, just när vi är på gång att kraftigt öka tågresandet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrundsinfo - det här innebär förslaget om tågpassagerares rättigheter som röstas om imorgon torsdag: 

  • De rättigheter som gäller för dig som resenär om en avgång ställs in eller blir försenad urholkas, detta då listan på undantag när dina rättigheter inte gäller (“force majeure”/”extraordinära omständigheter”) blir längre och mycket mer detaljerad än idag. Bland annat skrivs “extrema vädersituationer” in på listan med undantag (artikel 19.10 i förslaget på förordning)

  • Tågbolagens skyldighet att öppna upp sina bokningsdata införs på papperet, men full tillämpning skjuts fram nio år. Ett kryphål ger medlemsstaterna rätt att själva bestämma om det är “tekniskt möjligt” att faktiskt tillämpa reglerna (artiklarna 10 och 2.5 i förslaget på förordning)

  • Skyldigheten att göra det möjligt för dig som tågresenär att boka sammanhängande tågbiljetter kommer enbart gälla för ett och samma bolag eller dess helägda dotterbolag. I praktiken därmed ingen förbättring jämfört med idag, då du kommer att behöva boka separata biljetter om du ska åka med olika tågbolag (artikel 12 i förslaget på förordning)

  • På papperet införs rätten att ta med sig cykeln på tåget - men samtidigt blir det upp till tågbolagen själva att bestämma hur många cyklar per tåg som det finns utrymme för. De kan därför själva bestämma att det blir noll cyklar på sin avgång. Bara när tågbolagen inte själva gjort någon sådan bedömning gäller fyra cyklar som grundprincip. Reglerna gäller dessutom enbart helt nytillverkade vagnar, och börjar gälla först fyra år efter att resten av lagen trätt i kraft (artikel 6 i förslaget på förordning, tidsudantag artikel 41).

  • För flyg har du rätt att få tillbaka pengarna om en avgång är mer än fem timmar försenad, och har dessutom rätt till ytterligare ersättning utöver biljettpriset beroende på flygresans längd För tåg införs ingen liknande rättighet. Istället kommer du precis som idag att ha rätt till 50 procents ersättning om ett tåg är försenat mer än två timmar (artikel 19 i förslaget på förordning)

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder
Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson