2022-07-06 10:21Pressmeddelande

EU-parlamentet grönstämplar kärnkraft och fossilgas. Jakop Dalunde (MP): Ett historiskt misstag

Idag, onsdagen den 6:e juli röstade EU-parlamentet ja till att klassa kärnkraft och fossilgas som hållbara energikällor inom EU:s taxonomi. 

Regelverket syftar till att hjälpa företag, pensionsfonder och investerare att placera sina pengar på ett hållbart sätt. Detta genom att EU klassificerar verksamheter som antingen hållbara, eller ohållbara. 

I början av året presenterades den senaste listan från kommissionen där kärnkraft och den fossila naturgasen grönstämplades, något som en samlad miljörörelse tillsammans med stora delar av EU-parlamentet nu kämpar emot. 

För att förslaget ska stoppas krävs en majoritet av EU-parlamentets ledamöter emot. Dagens omröstning visade dock att en majoritet ville klassificera kärnkraft och naturgas som hållbart. Resultatet är oroväckande då det med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka vårt beroende av rysk gas och uran. 

Omröstningen var väldigt jämn och slutade med röstsiffrorna: 278+ / 328- / 33ab

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde kommenterar:

  • Att i klimatkrisens elfte timma, och i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina, påstå att fossilgas är hållbart är vansinne. Fossil energi blir inte hållbart hur mycket än EU försöker grönmåla. Dessutom lär dagens beslut göra EU mer beroende av rysk gas, och därför pumpa in mer pengar i den ryska krigsapparaten. De som står bakom det här förslaget begår ett historiskt misstag, säger Jakop Dalunde.

  • Dagens beslut är ett misslyckande. Inte bara för klimatet och vårt beroende av rysk gas. Dessutom urvattnar det hela taxonomin, som i grunden är ett bra system. Kärnkraft och fossilgas har ingen plats i framtidens EU. Beslutet sänder helt fel signaler till alla de företag och branscher som vill ställa om, säger Jakop Dalunde. 

Bakgrund 

Taxonomiförordningen trädde i kraft 2020 och är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt från 2018. Regelverket är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar, utifrån 6 miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar

  2. Anpassning till klimatförändringar

  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

  4. Övergång till en cirkulär ekonomi

  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar

  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Ska en verksamhet anses vara hållbar måste den “bidra väsentligt” till ett eller flera av målen och inte orsaka skada för något av de andra målen. Dessutom är den binär. Alltså antingen är något hållbart, eller så är det inte det. 

Till regelverket ska EU presentera listor med särskilda kriterier för de verksamheter man väljer att klassa som hållbara. Den första delegerade akten trädde i kraft vid årsskiftet och i februari presenterades en kompletterande akt som, under vissa förutsättningar, klassar naturgas och kärnkraft som hållbara investeringar.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder