2021-10-20 18:13Pressmeddelande

EU-parlamentet gör verklighet av hotet mot kommissionen - Alice Bah Kuhnke kommenterar

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Gårdagens debatt med Polens premiärminister blev spiken i kistan - nu drar EU-parlamentet kommissionen inför rätta över att de inte aktiverat rättsstatsmekanismen. 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommentera: 

  • Äntligen! Vi gröna har kämpat för detta likt ingen annan partigrupp och det här känns som ett stort steg i rätt riktning. När ett medlemsland bryter mot rättsstatsprincipen så finns det verktyg för EU-kommissionen att använda. Det är därför oerhört provocerande att se hur kommissionen låter bli. Att EU-parlamentet nu går till domstol bör inte vara en överraskning för Ursula von der Leyen och hennes kommission. Vi har bönat, hotat och varnat för att pressa dem till handling, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Hotet mot EU-medborgares grundläggande fri- och rättigheter är uppenbart. kommissionen ska inte få fortsätta sitta på sina händer utan måste tvingas att agera. Rättsstatsprincipen är en grundläggande förutsättning för en fungerande och hållbar demokrati. Polens regering fortsätter att nedmontera demokratin och EU-lagstiftningens ställning i landet, det är både olagligt och oacceptabelt, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund 

Idag har EU-parlamentet, genom talmanskonferensen, antagit rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (JURI) att stämma kommissionen för underlåtenhet att agera (enligt artikel 265 FEUF). Parlamentet vill se åtgärder mot kommissionen för att inte de inte tillämpat rättsstatsmekanismen (förordning 2020/2092 "Villkorsförordning"). 

Omröstningen i utskottet var hemlig men ordföranden för den konservativa partigruppen EPP, Manfred Weber, gick ut offentligt och meddelade att gruppen skulle röstade nej.

Den gröna gruppen har drivit på för att JURI ska fatta detta beslut. Det är oklart vilket utfall detta kommer få i rätten, men oavsett är detta en mycket stark och viktig signal till kommissionen. 

Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundvärden, enligt artikel 2 i fördraget. Alla EU:s medlemsländer har en skyldighet att värna och upprätthålla rättsstatsprincipen och se till att det finns ett fungerande system med ett oberoende domstolsväsende på plats. Rättsstatsprincipen är också en förutsättning för att andra grundläggande värden ska kunna upprätthållas i praktiken, såsom demokrati, icke-diskriminering och jämställdhet. 

Den 20 december 2019 införde Polen en lagändring av rättsväsendets styrning som i praktiken underminerar de polska domstolarnas oberoende och ökar det politiska inflytandet på rättsväsendet.  Lagen trädde i kraft 14 februari 2020.

Den gröna Gruppen i EU-parlamentet var drivande i förhandlingarna om rättsstatsmekanismen som slutligen trädde i kraft 1 januari 2021. Mekanismen innebär att utbetalningar av EU-medel villkoras med motkrav om att medlemsländerna lever upp till rättsstatsprincipen. Det vill säga medlemsländernas grundläggande ansvar att säkerställa att det finns ett fungerande rättssystem med ett oberoende domstolsväsende på plats.  

Trots att det  i EU-kommissionens egen rapport från 2020 finns belägg för att medlemsländer åsidosätter rättsstatsprincipen och att mekanismen kan användas retroaktivt, har den inte aktiverats i något fall ännu. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor