2021-10-07 15:04Pressmeddelande

EU-parlamentet fördömer abortlagen i Texas. Alice Bah Kuhnke kommenterar

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentetAlice Bah Kuhnke i EU-parlamentet © European Union 2021 EP/Philippe BUISSIN

Idag har en majoritet i EU-parlamentet enats om att fördöma Texas nya abortlagstiftning, som  förbjuder alla aborter i delstaten efter vecka sex.

Fördömandet kommer bara timmar efter att lagen, som trädde i kraft den 1 september i år, stoppats tillfälligt av en federal domare. 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och den Gröna gruppens förhandlare för resolutionen om abortlagstiftningen i Texas kommenterar:

  • I detta läge, samtidigt som en modig domare äntligen satt ner foten mot denna förödande lagstiftning, är det oerhört viktigt att vi sluter upp från alla håll. Vi måste visa att vi som står upp för kvinnors rättigheter är en enad kraft världen över, säger Alice Bah Kuhnke som varit EU-parlamentets gröna grupps förhandlare av resolutionen. 

  • Abortmotstånd är ett internationellt organiserat angrepp på kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Vi ser hur den värdekonservativa kampen mot fria och säkra aborter sprider sig och motar tillbaka decennier av hårt vunna framsteg för jämställdheten, jämlikheten och kvinnors självbestämmande. Det handlar inte bara om skräckexempel som Polen och nu USA. I Sverige växer också hotet mot denna grundläggande rättighet. Idag valde de svenska Sverigedemokraterna att inte ställa sig bakom vårt fördömande. Det är ytterligare ett illavarslande tecken på den abortfientlighet som också sprider sig i Sverige, säger Alice Bah Kuhnke.  

  • Den resolution som jag varit med och förhandlat fram här i EU-parlamentet fördömer Texas abortlag. Vi kräver att lagstiftningen dras tillbaka för att säkra kvinnors rätt över sina egna kroppar. Att vi i EU-parlamentet sätter ner foten i denna fråga är inte bara en allvarlig markering mot abortmotståndet i USA. Det är också av betydelse att vi vid varje tillfälle när denna rättighet hotas, oavsett var det är i världen, protesterar och visar att vi trots allt är en majoritet som är för fria och säkra aborter, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund

EU-parlamentets resolution mot abortlagstiftningen i Texas antogs med följande siffror:
381 för, 253 emot och 36 nedlagda röster.

Både Kristdemokraternas och Moderaternas partigrupp EPP och Sverigedemokraternas grupp ECR valde att inte delta i förhandlingarna om resolutionen. I slutändan valde både SDs Charlie Weimers och Jessica Stegerud att lägga ner sina röster.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde och tf pressekreterare Pär Holmgren
Beata Thor