2021-06-11 08:09Pressmeddelande

EU-parlamentet: Förbjud burhållning av djur

Nu har EU-parlamentet ställt sig bakom ett krav på att förbjuda burhållning inom djuruppfödning och livsmedelsindustri. Bara i EU hålls 300 miljoner produktionsdjur i burar och dagens besked är avgörande för att få en god djurhållning i hela Europa.  

 – Djur ska inte hållas i bur. Punkt slut. Ett förbud mot burhållning skulle ge stora hälsofördelar för både djuren och oss människor. Vi behöver en god djurhållning för att förebygga sjukdomar och skapa motståndskraft i våra livsmedelssystem, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Det har även kommit positiva besked från EU-kommissionen i debatten i EU-parlamentet i veckan, där ansvarige kommissionären Kyriakides formulerade sig som att frågan var snarare hur och när än om ett förbud mot burhållning ska införas. 

 – Den här resolutionen har tillkommit tack vare ett medborgarinitiativ där över 1,4 miljoner europeer skrivit under och krävt förbud mot burhållning. Det är ett fantastiskt engagemang och nu hoppas jag att EU-kommissionen lyssnar och lägger fram ett sånt här förslag, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrundsinformation

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson