2021-03-03 11:09Pressmeddelande

EU: Fidesz lämnar partigruppen EPP. Alice Bah Kuhnke kommenterar

Idag har den konservativa partigruppen EPP i EU-parlamentet, där både svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, antagit nya stadgar som gör det möjligt att utesluta partier som bryter mot EU:s gemensamma värderingar. Ungerns premiärminister Viktor Orbán gick händelserna i förväg och valde för sitt parti Fidesz räkning att i slutändan själv lämna partigruppen. Redan i december kom uppgifter om att det ungerska regeringspartiet övervägde att distansera sig från partigruppen för att undvika “onödig friktion” med andra partier i gruppen och samtidigt kunna fortsätta driva en konservativ politik utan att behöva rätta sig efter gruppens linje.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • Att Fidesz lämnar partigruppen EPP är givetvis bra. Men detta borde ha skett för länge sen. Under alldeles för lång tid att har det ungerska regeringspartiet, som driver en auktoritär och antidemokratisk politik, kunnat dra nytta av EPP:s gemensamma makt och inflytande, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Givet det faktum att Orbán själv tagit initiativ till att distansera Fidesz från EPP-gruppen i EU-parlamentet men med ett fortsatt starkt samarbete, kan man undra om det är ett spel för gallerierna. Nu är det upp till EPP att bevisa att de står sida vid sida med oss för att försvara rättsstatsprincipen och den europeiska demokratin. Vi tackar de EPP-medlemmar som har stått upp emot Fidesz genom åren. Men vi får inte glömma att partigruppen, där både svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har hållit en av Europas mest auktoritära ledare om ryggen alldeles för länge. Jag hoppas att Moderaterna och Kristdemokraterna kommer bli bättre på att stänga ute högerextrema krafter, även i Sverige, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Detta handlar dock inte bara om vilka stolar Fidesz sitter på i Europaparlamentet, utan om hur EU:s medlemsstater ignorerar den ungerska regeringens handlingar och brott mot rättsstatsprincipen. Så länge Tyskland, Frankrike och andra mäktiga medlemsländer fortsätter att vägra att stå upp emot Orbán i rådet kommer hans antidemokratiska agenda att fortsätta stärkas. EU:s regeringar måste sätta ner foten en gång för alla och fortsätta med artikel 7-förfarandet. Det är vårt enda skarpa verktyg mot Ungerns spirande autokrati, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor