2021-06-24 16:33Pressmeddelande

En historisk dag: EU-parlamentet för fria och lagliga aborter, sexualundervisning och preventivmedel

Alice BAh Kuhnke står utomhus och lerAlice Bah Kuhnke

Idag har EU-parlamentet röstat ja till en rapport som enar en majoritet i parlamentet bakom vad som borde vara en självklarhet: nämligen att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - rätten till fria och lagliga aborter, sexualundervisning och preventivmedel - är en mänsklig rättighet. 

Motståndet till rapporten har varit enormt. Högernationalistiska och konservativa politiker, med stöd av den välbemedlade och inflytelserika antiabortlobbyn i EUropa, har gjort allt i sin makt för att stoppa rapporten. Men en progressiv majoritet i EU-parlamentet satte ned foten, efter nästan 10 års kamp, och visade att stödet för grundläggande mänskliga rättigheter är starkare. 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet kommenterar framgången:

  • Dagens omröstning är stor framgång. Abortmotståndet i Europa är på uppgång och på flera håll i EU pågår en organiserad offensiv mot hbtqi-rättigheter och jämställdhet. Vi kan inte låta dessa mörkerkrafter vinna. Idag visar vi att EU-parlamentet står på medborgarnas sida i kampen för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jag är helt säker på att beslutet har betydelse för oss alla men alldeles särskilt för våra systrar och bröder i Polen och Ungern vars rättigheter och friheter åsidosätts. säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke.

  • Efter nästan tio års kamp agerar EU-parlamentet äntligen i solidaritet med sina medborgare och fördömer de medlemsländerna som inskränker rätten till fri abort, nedmonterar hbtqi-personers rättigheter och inte ger transpersoner den vård och det stöd de behöver och har rätt till, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund:
EU-parlamentet antog en rapport med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2002.  Ett drygt decennium senare, 2013, inleddes arbetet med en uppföljande  rapport (Estrela-rapporten). Texten röstades ned med en knapp marginal i kammaren samma år, efter ett omfattande påverkansarbete från antiabortorganisationer. Istället antogs en svag text, backad av de högerkonservativa, som begränsade EU-parlamentets ställningstagande i frågan genom att fastslå att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter helt och hållet är en nationell kompetens.  

Den nya rapport som nu tagits fram och röstats igenom av EU-parlamentet har två huvudsakliga spår och uppmärksammar dels tillbakagången vad gäller jämställdhet, kvinnors rättigheter, abort och andra tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och hur covid-19 använts för att införa ännu mer restriktiva åtgärder vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten handlar också om att tillgång till hälsa, inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa, är en mänsklig rättighet som måste garanteras utan diskriminering. Rapporten fördömer alla försök att begränsa tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom restriktiva lagar och framhåller bestämt att nekande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en form av könsrelaterat våld. 

Att EU-parlamentet har haft svårt att enas kring ställningstagandena i rapporten är ett tydligt exempel på och spegling av den farliga utveckling som pågår i Europa just nu där kvinnor och hbtqi-personer på flera håll inte kan ta sina grundläggande rättigheter för givet.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor