2022-10-28 06:43Pressmeddelande

Dalunde: Nödvändigt med stoppdatum för bilar med förbränningsmotor

Nu är det klart att en överenskommelse nåtts om utsläppskrav på personbilar och lätta lastbilar. Från 2035 ska alla nyproducerade bilar ha nollutsläpp vid avgasröret inom hela EU. En framgång för klimatet tycker EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) - men hade velat se ett tio år tidigare stoppdatum. 

Nu har den första delen av EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, förhandlats färdigt mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet. Överenskommelsen innebär en skäprning av CO2-kraven på försäljningen av nyproducerade bilar inom hela EU, där bilarna 2035 ska ha nollutsläpp vid avgasröret. 

 – Att EU nu har enats om ett stoppdatum för bilar med förbränningsmotor är ett helt nödvändigt beslut om vi ska ha en chans att uppnå en fossilfri fordonsflotta och kraftigt minska utsläppen. Men vi hade klarat av ett tidigare stoppdatum. Jag hade velat se ett tio år tidigare stoppdatum än vad som nu blivit överenskommet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Volvo Cars har meddelat att de kommer att sluta sälja bilar med förbränningsmotor 2030, Audi 2033 och Volkswagen någon gång mellan 2033 och 2035. 

 – Faktum är att många stora biltillverkare redan satt tidigare årtal än 2035 - det är marknaden som driver på utvecklingen, inte politiken. Det borde ha varit tvärtom. Att fira 2035 som stoppdatum som en stor seger när marknaden själv redan kommer ha fasat ut bilar med förbränningsmotor flera år tidigare är att skicka ut en felaktig signal om att det här är ett modigt beslut. Det är det inte, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Samtidigt finns andra framgångar i överenskommelsen, som inte hade blivit av utan att den gröna gruppen varit pådrivande i förhandlingarna från EU-parlamentets sida:  

 – Nu sker en skärpning av målen för 2030, där snittutsläppen från nyproducerade bilar måste vara 55 procent lägre jämfört med 2021 års nivå. Det är en kraftig skärpning och har större betydelse för övergången till rena elbilar i närtid än det mer avlägsna 2035-målet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

De nya målen om 55 procents minskade utsläpp för personbilar och 50 procents minskade utsläpp för lätta lastbilar till 2030 är en tydlig skärpning jämfört med dagens målsättningar, som ligger på 37,5 procent för bilar och 31 procent för lätta lastbilar till 2030 jämfört med 2021 års nivå. Dessutom ska EU-kommissionen nu ta fram en gemensam metod för att räkna ut livscykelutsläpp från bilar och lätta lastbilar inom hela EU, vilket gör att utsläppen även under produktionskedjan bättre kommer att kunna bedömas och regleras framöver.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor
Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson