2022-03-30 12:35Pressmeddelande

Bah Kuhnke: EU måste ta krafttag för att minska textiliers klimatpåverkan

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentetAlice Bah Kuhnke i EU-parlamentet © European Union 2021 EP/Philippe BUISSIN

Idag har EU-kommissionen presenterat sitt förslag på ny textilstrategi och en uppdaterad ekodesignlagstiftning, politik som syftar till att minska klimatpåverkan och ställa sociala hållbarhetskrav på textilsektorn. Inom få andra sektorer är de globala klyftorna så tydliga som i textilsektorn, där kvinnor i fattiga länder står för notan för den slit- och slängkultur som människor i den rika delen av världen står för. EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) har varit drivande för att en textilstrategi ska komma på plats och välkomnar flera delar av förslaget, men hade velat se särskilda klimatmål för textilsektorn. 

 • Det är otroligt bra att vi äntligen får på plats EU-lagstiftning för att begränsa textilsektorns klimatpåverkan och för att höja kraven på social hållbarhet. Strategin har skjutits upp flera gånger och det är efter frågor från mig och andra EU-parlamentariker som EU-kommissionen äntligen kommit till skott. Den här sektorn har tidigare glömts bort och trots att modeindustrin står för upp till 10 procent av de globala koldioxidutsläppen så har frågan knappt diskuterats, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

 • Arbetsförhållandena är ofta oacceptabla och lönerna skamliga för de kvinnor som arbetar i textilsektorn i fattiga delar av världen. Tyvärr saknar jag ett förbud i förslaget mot de mest skadliga affärsmodellerna och handelsmetoderna. I de här frågorna pekar EU-kommissionen bara mot den Due Diligence-lagstiftning som redan presenterats och kommer inte med något nytt idag, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

 • Särskilt bra i kommissionens förslag idag är att man lovar att lägga fram ett förslag om utökat producentansvar för textilier i hela EU och krav på en viss mängd återvunnet material i textilier. Det är också bra att det kan komma någon typ av förbud mot att förstöra osålda kläder och andra textilprodukter, men på den här punkten är kommissionen samtidigt oroväckande vaga. Vi måste gå över till cirkulära affärsmodeller och det är sanslöst  att vi idag till och med bränner upp kläder som aldrig ens använts av någon, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

 • Den gröna omställningen måste ske nu. Tyvärr så har kommissionen inte med något mål för minskade klimatutsläpp från textilsektorn. Jag hade velat se ett tydligt klimatmål om minskade utsläpp för textilsektorn, ett mål som inkluderar både produktion och konsumtion och ligger i linje med Parisavtalet, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrund

Lagstiftningsprocessen

 • Det som publicerats idag av EU-kommissionen med vice ordförande Frans Timmermans i spetsen är bland annat en ny textilstrategi inklusive en handlingsplan på textilområdet och ett förslag på uppdaterad ekodesignlagstiftning, delar av vad kommissionen kallar ett “cirkulär ekonomi”-paket. 

 • Paketet innehåller därför både helt ny lagstiftning, en icke-bindande strategi och en handlingsplan som aviserar kommande lagförslag på framförallt textilområdet. 

 • Textilstrategin har skjutits upp flera gånger och skulle kommit under 2021. Alice Bah Kuhnke har sedan 2020 drivit på för att en strategi för textilområdet ska presenteras, drivit på för högre ambition tillsammans med civilsamhälle och textilbranschen genom samtal med kommissionen, och har tillsammans med flera andra EU-parlamentariker skickat brev till Kommissionen med sina krav inför att textilstrategin skulle presenteras och var även drivande för att EU-parlamentet valde att ha en debatt kring textilstrategin under den senaste Strasbourgsessionen. 

Det här innehåller textilstrategin och de kommande lagstiftningsförslagen kring textilsektorn

 • Ekodesignlagstiftningen kommer att utvidgas till att omfatta fler produkter, däribland textilier som inte tidigare omfattats överhuvudtaget. Specifika krav på design, till exempel mängd återvunnet material, ska införas för varje produktgrupp. 

 • Krav införs i ekodesignlagstiftningen på att företag i textilsektorn ska redovisa hur många produkter som förstörs eller kasseras varje år, men små- och medelstora företag undantas

 • Kommissionen uttrycker en ambition om att även längre fram att återkomma med ett förslag på förbud mot att förstöra osålda produkter, men små- och medelstora företag undantas

 • Kommissionen föreslår ett utökat produktansvar för textilproducenterna

 • Kommissionen adresserar ett kommande initiativ om att inkludera textilier i taxonomin 

 • Initiativ för att mobilisera kapital för hållbara affärsmodeller i textilsektorn aviseras

Bakgrundsinformation om textilsektorn

 • Textilindustrin står för upp till 10 procent av de globala koldioxidutsläppen årligen. Och det blir värre: till 2030 beräknas konsumtionen öka med mer än 50 procent. 

 • Majoriteten av de textilier som används i Europa tillverkas någon annanstans och det är där de verkliga konsekvenserna av den ohållbara produktion är mest synlig. 

 • Hela 80 procent av utsläppen inom textilsektorn sker i produktionsfasen.

 • Den genomsnittliga EU-medborgaren slänger 11 kg textilier varje år

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson