2021-03-25 11:42Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen är oacceptabelt

Idag samlades EU-parlamentet för att debattera Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen. Konventionen är det mest omfattande internationella instrumentet för att bekämpa våldet mot kvinnor. Vi gröna kräver ett skärpt tonläge mot Turkiet och ett EU-direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Helena Dalli, ansvarig EU-kommissionär för jämställdhet deltog vid morgonens debatt och upprepade löftet om ett nytt lagstiftningsförslag från kommissionen för att bekämpa våldet mot kvinnor, innan årets slut.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • Med beslutet att lämna Istanbulkonventionen har Turkiet kapitulerat inför mäns våld mot kvinnor. Att aktivt lämna det gemensamma arbetet för att få stopp på övergrepp och misshandel är en oerhört tydlig varningsklocka. President Erdoğan tar Turkiet i helt fel riktning, i raketfart, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, gruppledare i parlamentets jämställdhetsutskott och medlem i Turkietdelegationen.

  • President Erdoğans kamp för att begränsa kvinnors och hbtqi-personers rättigheter är tyvärr inte förvånande. Utvecklingen i Turkiet sker inte i ett vakuum. Samma rörelser finns i  Europa. Ungern har inte ratificerat Istanbulkonventionen och Polens högerkonservativa regering hotar med att dra sig ur avtalet. Detta är en blockering av EU:s gemensamma arbete för att bekämpa våldet mot kvinnor som vi inte får låta gå obemärkt förbi. EU måste med kraft motarbeta denna utveckling, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Stefan Löfven har lovat Sveriges riksdag att försöka skärpa tonläget mot Turkiet vid veckans EU-toppmöte. Att försöka räcker inte. Vi måste säkerställa att EU höjer kraven på sina samarbetspartners. Det kan vi göra genom de handelsavtal vi till exempel har med Turkiet. Samtidigt måste vi också våga ställa högre krav på medlemsländerna. Vi gröna menar att det behövs ett gemensamt EU-direktiv för att bekämpa våldet mot kvinnor. Nu är det upp till EU-kommissionen att göra verklighet av löftet om en lag som tvingar alla EU:s medlemsländer att sätta stopp för det systematiska våldet mot kvinnor, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund:

För att att utrota mäns våld mot kvinnor, har 45 stater undertecknat Istanbulkonventionen. Turkiet var det första landet att ratificera konventionen, som är det första juridiskt bindande instrumentet om våld mot kvinnor. Länder som undertecknar konventionen har ett ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att utrota det könsbaserade våldet. Sverige har sedan undertecknandet gjort en rad framsteg. Men konventionen är hotad. 

Det var i lördags, den 20 mars, som president Erdoğan meddelade att Turkiet drar sig ur Istanbulkonventionen. Landets konservativa krafter hävdar att konventionen ”uppmuntrar till skilsmässor” och ”försvagar familjens samhörighet”. Det här kommer förvärra situationen för de hundratusentals turkiska kvinnor som årligen utsätts för våld, misshandlas och/eller dödas av en partner eller nära anhörig.

Frågan har debatterats i EU-parlamentet med kommissionär Dalli idag och diskuteras också av EU:s ledare på EU-toppmötet som inleds under eftermiddagen. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor