2022-03-10 17:40Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke ställer EU-kommissionen mot väggen: kräver ambitiös omställning för modejättarna

Alice Bah Kuhnke i talarstolen, Europaparlamentet Strasbourg Alice Bah Kuhnke i talarstolen, Europaparlamentet Strasbourg

I slutet av mars väntas EU-kommissionen presentera en strategi för hur EU:s textilsektor ska ställa om för att bli hållbar. Detta är en del av EU:s satsning på grön omställning och cirkulär ekonomi. 

Alice Bah Kuhnke har som EU-parlamentariker och medordförande iden tvärpolitiska gruppen för EU:s gröna giv arbetat intensivt för förändring av textilbranschens enormt negativa påverkan på såväl klimat, miljö som mänskliga rättigheter. Ett arbete som följer på hennes tidigare uppdrag som Generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Omställningen av modeindustrin och de konsumtionsmönster som idag gynnas av ohållbara produktionkedjor och exploatering av såväl kvinnor i fattigare delar av världen som miljö och naturresurser, är väl dokumenterade och kräver förändring. De gånger du som konsument behöver köpa nya kläder ska du kunna lita på att skarpa krav ställts gällande både klimatet och miljön och att ingen människa exploaterats i processen. 

Det senaste året har Alice Bah Kuhnke arrangerat en rad rundabordsamtal och möten med textilbranschens många olika delar, skrivit ett omfattande brev med tydliga krav till kommissionen och tagit initiativ till den debatt som idag hölls under Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg, där hon ställde EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius till svars.

Alice Bah Kuhnke kommenterar: 

  • Textilsektorn har en stor negativ påverkan på såväl klimat och miljö som mänskliga rättigheter. Efter många samtal med branschens alla olika delar vet jag att det går att förändra den ohållbara situation som vår produktion och konsumtion bidrar till. Dessvärre kommer det signaler om att kommissionen inte kommer ta det helhetsgrepp som behövs i den kommande textilstrategin, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medordförande i den tvärpolitiska gruppen för EU:s gröna giv.

  • Jag är orolig för att makthavarna försöker sopa den möjlighet vi faktiskt har under mattan. Vi bär ett enormt ansvar för den diskriminering och de brott mot mänskliga rättigheter som existerar i industrin. Vi får inte låta kommissionen bortse från det faktum att 70 procent av EU:s utsläpp i den här sektorn sker utanför EU och att kvinnor i fattigare delar av världen betalar ett högt pris för vår snabba konsumtion, säger Alice Bah Kuhnke

  • Idag har jag ställt EU:s miljökommissionär mot väggen och krävt att han ska svara på om förslaget kommer leva upp till våra förväntningar. Vi behöver en strategi med bindande klimatmål, incitament för drastiskt minskad konsumtion och produktion av textilier och jämställdhetsperspektiv i hela värdekedjan. Detta är en unik möjlighet att med lagstiftning förbättra textilsektorn och driva på den gröna och rättvisa omställningen. EU-parlamentet kommer inte acceptera något annat än en strategi som gör just det, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund

I dag finns det knappt någon lagstiftning som reglerar textilsektorns resursanvändning och effekter på miljön, klimatet och mänskliga rättigheter. Det saknas också minimikriterier för textiliers hållbarhet i EU-lag. Dagens system är som bäddat för slit och släng där miljö och klimat, liksom kvinnor i fattiga länder står för notan.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor