2021-04-28 07:04Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke säkrar rekordbelopp mot mäns våld mot kvinnor

Alice Bah Kuhnke framför EU-parlamentet.Alice Bah Kuhnke framför EU-parlamentet.

På tisdagskvällen stod det klart att EU-parlamentet antar programmet för rättigheter och värden (the Rights and Values program), inom ramen för EU:s nya långtidsbudget.

Alice Bah Kuhnke har, som parlamentets huvudförhandlare, säkerställt att totalt 15,7 miljarder kronor avsatts för programmet. Detta är en rekordstor summa, att jämföra med programmets tidigare budget på 4,4 miljarder kronor för 2014-2022. Nytt är att 1,4 miljarder kronor för första gången öronmärks till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, utöver de 2,2 miljarder som går till insatser för jämställdhet.

Alice Bah Kuhnke lyckades höja beloppet kraftigt i förhandlingarna. En seger för parlamentet, eftersom EU-kommissionen inte hade prioriterat programmet ordentligt från början. Det är också en viktigt seger givet det faktum att Ungern och Polen försökte stoppa programmet i rådet.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

  • De senaste veckorna har, tydligt och brutalt visat att mäns våld mot kvinnor finns i alla rum, på alla platser, i alla samhällen. Varje dag mister sju kvinnor i EU sina liv på grund av våld i hemmet, det är uppskattningsvis 3500 per år. Detta är en oacceptabel siffra. En mer skrämmande eftersom vi vet att mörkertalet kring hur många flickor och kvinnor som utsätts för våld och förtryck av män i sin närhet är så oerhört mycket större, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och gruppledare för de Gröna i jämställdhetsutskottet.  

  • Vi har ett stort arbete framför oss, och den politiska vilja vi ser nu ger hopp. Det krävs förändring på alla plan, från grunden, för att stoppa pojkar och män från att bli förövare, och därmed flickor och kvinnor från att bli offer. Det krävs också pengar. Därför är jag oerhört glad över att vi lyckats säkra ett rekordstort stöd från EU:s budget för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Civilsamhällets insatser i kampen mot mäns våld mot kvinnor är helt avgörande. Men alldeles för ofta saknas tillräckligt ekonomiskt stöd för deras livsviktiga arbete. Jag tror att de 1,4 miljarder kronor vi lyckats förhandla fram till civilsamhället för riktade insatser inom detta område kommer att göra stor skillnad för flickor och kvinnor i Sverige och runtom i Europa, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och gruppledare för de Gröna i jämställdhetsutskottet.  

  • Det enda sättet att undvika att flickor och kvinnor utsätts för sexuellt våld är att säkerställa att pojkar och män inte blir förövare. Redan under nuvarande år, 2021, satsar vi därför cirka 180 miljoner kronor på att, genom civilsamhället, ta itu med skadliga maskulinitetsnormer och involvera pojkar och män i det förebyggande arbetet mot könsbaserat våld, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund:

Det är en stor seger att Europaparlamentet, under Alice Bah Kuhnkes ledning, lyckats förhandla fram ett rekordstort stöd till programmet för rättigheter och värden, på hela 15,7 miljarder kronor, som ska gå till civilsamhället. Aldrig tidigare har EU valt att satsa så mycket på att säkerställa medborgarnas grundläggande rättigheter och unionens gemensamma värden, som EU-fördragen fastslår. 

Programmet för rättigheter och värden (Rights and Values) syftar till att skydda och främja jämlikhet, demokratideltagande och de rättigheter och värden som slås fast i EU-fördragen. I programmet har EU-parlamentet och Alice Bah Kuhnke, som var parlamentets förhandlare, för första gången säkerställt att öronmärkta pengar särskilt går till att bekämpa våld mot kvinnor, främja hbtqi-personers rättigheter, jämlikhet och demokratiskt deltagande.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor