2020-12-18 12:05Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke säkerställer rekordbelopp till civilsamhället

Sent igår kväll enades det tyska ordförandeskapet, EU-kommissionen och EU-parlamentet om finansieringen för programmet för rättigheter och värden (Citzens, Equality, Rights and Values Programme). 

 För EU-parlamentets räkning var det Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke som ledde förhandlingarna. Programmet för rättigheter och värden syftar till att skydda och främja jämlikhet, demokratideltagande och de rättigheter och värden som slås fast i EU-fördragen. I programmet har EU-parlamentet säkerställt öronmärkta pengar till att bekämpa våld mot kvinnor, främja hbtqi-personers rättigheter, jämlikhet, demokratiskt deltagande.
I somras enades EU-ländernas ledare om gemensamt bud på 0,6 miljarder euro till programmet. Det var betydligt mindre än EU-parlamentets förslag på 1,6 miljarder euro. 
När EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen enades om långtidsbudgeten landade programmet till slut på 1,55 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 15,7 miljarder kronor. 
Alice Bah Kuhnke har varit EU-parlamentets huvudförhandlare (rapportör) och är nöjd med utfallet.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:
- Våra friheter är hotade, extremismen växer, polariseringen mellan människor ökar och tilliten minska samtidigt som utrymmet för det oberoende civilsamhället krymper. Det är helt avgörande för demokratins framtid att främja de värderingar som för oss samman och försvara alla våra medborgares lika rättigheter och friheter. Det program som vi sent igår kväll förhandlade fram kommer att ge människor i EUs medlemsländer rekordstora och välbehövliga förutsättningar att kunna organisera sig och främja de värderingar som EU ska stå för, säger Alice Bah Kuhnke.

-Det här är en stor vinst, både för oss gröna och för hela EU-parlamentet. Vi vet hur det pågår en organiserad kamp mot mänskliga rättigheter. Runtom i Europa ökar hoten, trakasserierna och diskrimineringen av hbtqi-personer. Rasismen och diskrimineringen sprider sig som en löpeld i Europa. Varje dag mister sju kvinnor i EU sina liv på grund av våld i hemmet. Efter långa och svåra förhandlingar är vi äntligen i mål, de här är pengar som kommer göra stor skillnad för civilsamhällesorganisationer och öka EU:s motståndskraft mot de krafter som vill nedmontera demokratin och inskränka mänskliga rättigheter, säger Alice Bah Kuhnke. 


Mer information om programmet för rättigheter och värden:https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201218IPR94301/deal-on-eu-funds-for-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights-in-2021-2027
Kontakt:
Joakim Söder
Pressekreterare
Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet
+46-737 86 29 13
joakim.soder@mp.se 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet