2021-07-08 14:40Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: Orbán måste straffas, hbtqi-rättigheter är EU-lag.

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentetAlice Bah Kuhnke i EU-parlamentet © European Union 2021 EP/Philippe BUISSIN

Idag träder Ungerns senaste anti-hbtqi-lag i kraft. Den nya lagen förbjuder information till barn och unga om könsidentitet och homosexualitet, bland annat genom att förbjuda undervisning, civilsamhällesorganisationer, reklam och media. 

Nu står det klart att EU-parlamentet, efter en omröstning under eftermiddagen, enats om att ytterligare öka pressen på EU-kommissionen och medlemsländerna att gå från ord till handling gentemot Ungerns regering. Dagens resolution understryker allvaret i Ungerns agerande och befäster att hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. 

Igår kväll gick EU-kommissionen den Gröna gruppen, och andra progressiva politiker i EU-parlamentet, till mötes genom att stoppa den första utbetalningen av coronastödet till Ungern, som inte lever upp till de krav EU:s institutioner har enats om för utbetalningarna. Det var i förra veckan som den Gröna gruppen, tillsammans med andra progressiva lade fram dessa krav för Ursula von der Leyen.

Resolutionen röstades igenom med röstsiffrorna: 459 för, 147 emot och 58 nedlagda röster. 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

  • Den nya lagen är ännu ett förödande slag mot unga hbtqi-personer och regnbågsfamiljer i Ungern. Lagen strider mot både mänskliga rättigheter i allmänhet och EU-fördragen i synnerhet, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.  

  • Det är dags att vi i EU pratar det enda språk som auktoritära ledare förstår - nämligen pengar. Jag är glad att EU-kommissionen har hörsammat våra krav på att stoppa utbetalningen av coronastödet till Ungern, som inte uppfyller de krav i ansökan som vi enats om. Men kommissionen måste fortsätta växla upp och, sent om sider, aktivera den mekanism som drar in stödet till EU-länder som inte respekterar rättsstatens principer. Vi ska straffa, inte belöna de korrupta och auktoritära ledare i EU som inte tillgodoser sina medborgares rättigheter, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Jag vill också se handling från medlemsstaterna i rådet. Det är dags att bryta dödläget och gå vidare med både artikel-7 förfarandet mot Ungern och den antidiskrimineringslagstiftning som har legat på is i snart ett decennium. EU:s ledare måste sluta dansa efter Viktor Orbáns pipa och sätta medborgarnas frihet, rättighet och trygghet i första rummet. EU ska vara en frihetszon för hbtqi-personer. Det är vi smärtsamt långt ifrån idag, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund:

Den 15 juni 2021 röstade det ungerska parlamentet för de ändringsförslag som lagts fram av Fidesz parlamentsledamöter och som allvarligt begränsar yttrandefriheten och barns rättigheter. Den slutliga texten, som antogs med 157 röster mot en, förbjuder utbildningsprogram och offentlig annonsering med ”hbtqi-tema”. Ändringarna liknar de ryska lagarna mot ”hbtqi-propaganda”, då de förbjuder framställning och främjande av könsidentitet annan än det biologiska kön som tillskrivits vid födseln, könsbyte och homosexualitet i skolor och i offentlig annonsering för personer under 18 år. I ungersk media kommer spridning av vad man kallar ”hbtqi-propaganda” att straffas. 

Den resolution som nu röstats igenom, har drivits fram av Gröna gruppen och syftar till att lyfta frågan - igen - om hur EU måste reagera på att en medlemsstat - Ungern, antar lagstiftning som inskränker grundläggande rättigheter för medborgarna och diskriminerar hbtqi-personer- två förhållanden som står i direkt strid mot EU-fördraget, och EU-lagstiftning.

Utöver att inskränka på grundläggande fri- och rättigheterna, går det också att argumentera för att den ungerska lagen går emot artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, om att medlemsstaterna ska respektera mediernas frihet och oberoende. 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor