2021-07-20 14:02Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke om EU-kommissionens rapport om rättsstatsprincipen i Ungern och Polen: Dags att stänga pengakranen till Warszawa och Budapest

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Idag, tisdag den 20:e juli, publicerar EU-kommissionen sin årliga rapport om statusen för rättsstatsprincipen i EU. Rapporten är den andra i ordningen och sammanfattar läget för rättsstatsprincipen i EU samt ger landsspecifika bedömningar utifrån fyra områden: rättssystemet, korruptionsbekämpning, mediernas mångfald och andra institutionella kontrollmekanismer. 

Rapporten visar på allvarliga brister i rättsstatsprincipen i EU, och pekar ut situationen i Ungern och Polen som särskilt allvarlig. Bland annat belyser rapporten:

  • Fortsatt oro gällande domstolarnas oberoende såväl som författningsdomstolens legitimitet i Polen. Förra veckan meddelade den polska författningsdomstolen att den stod över EU-domstolen - vilket strider mot EU:s fördrag, och riskerar att “förstöra unionen”, enligt justitiekommissionären Didier Reynders. Nu beordrar EU-kommissionen Polen att respektera EU-domstolens beslut från den 14:e juli, och meddelar att om kommer utfärda böter om Polen inte bekräftar senast den 16:e augusti. 

  • Den överhängande risken för nepotism i Ungern, och bristen på kontrollmekanismer för att förebygga korruption. Man pekar också på hur Viktor Orbáns regering har använt coronapandemin som svepskäl för att inskränka i mediernas oberoende och nämner särskilt beslutet att stänga ned den oberoende radiostationen Klubrádió. 

  • Mediafrihet och mediapluralism. Rapporten tittar på hur den fria medier i EU är utsatt för hot om politiskt inflytande och styrning. Särskilt lyfts Tjeckien, Malta och Slovenien. I Polen har ett statligt ägt oljebolag köpt ett stor tidigare privat mediebolag, vilket anses vara ett hot mot mediefriheten i landet.

Polen och Ungern lämnade in sina nationella återhämtningsplaner för drygt två månader sedan, men har ännu inte fått planerna godkända. EU-parlamentet har varit drivande för att få på platsen mekanism som villkorar utbetalningar av EU-medel med motkrav om att medlemsländerna lever upp till rättsstatsprincipen. Mekanismen finns på plats sedan 1 januari 2021 men har inte aktiverats, trots att det i EU-kommissionens rapport från 2020 finns belägg för att flera medlemsländer åsidosätter rättsstatsprincipen. 

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna, kommenterar: 

- Ännu en gång visar EU-kommissionens rapport det vi länge har varnat för, att rättsstatsprincipen inte respekteras i flera medlemsländer. Det här måste vara spiken i kistan för de som fortfarande vill ge EUs skattebetalares pengar till medlemsstater som bryter mot våra gemensamma spelregler. 

- De som betalar priset för Polens och Ungerns odemokratiska politik är kvinnor, HBTQI-personer och minoriteter, som just nu kämpar i motvind för att få sina rättigheter tillgodosedda i sina hemländer. Att stänga pengakranen till Warszawa och Budapest vore ett verktyg att använda för att vända utvecklingen, säger Alice Bah Kuhnke.

Totalt rör det sig om bidrag till Polen på 24 miljarder euro och 7 miljarder euro till Ungern. Pengarna från återhämtningsfonden ska användas till att bygga upp EU:s ekonomi efter pandemin.

Situationen i Ungern och Polen har eskalerat under de senaste veckorna. Nyligen godkände Ungern en lag som förbjuder information till barn och unga om könsidentitet och homosexualitet. I Polen täcks en tredjedel av landets yta av så kallade HBTQI-fria zoner, något som går på tvärs mot en av EU:s grundläggande principer om icke-diskriminering. EU-kommissionen har påtalat detta till vid flera tillfällen, men polska myndigheter har hittills vägrat att samarbeta. 

Alice Bah Kuhnke, igen: 

- Det är positivt att EU-kommissionen redan har inlett processer mot Ungern och Polen på grund av den senaste tidens inskränkningar av HBTQI-personers rättigheter. Förra veckan stoltserade därtill Polens författningsdomstol med att man inte tänkte böja sig för EU-domstolen. Med den rapport som nu offentliggjorts blir det om möjligt än tydligare att EU inte har något annat val än att göra det vi gröna drivit på för sedan lång tid tillbaka, sätta hårt mot hårt, säger Alice Bah Kuhnke. 

Länk till förra veckans besked om påbörjade överträdelseförfaranden här.  
Rapporten finns att läsa i sin helhet här


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder