2021-06-03 13:29Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke leder forum om mänskliga rättigheter på World Pride 2021

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet. Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet. © EU 2021 - EP/PB

Under World Pride 2021 står Alice Bah Kuhnke värd för mötet “Refugees, Borders & Immigration Summit” som äger rum i Malmö 20 augusti.

Mötet är en plattform för att främja samtal mellan olika samhällsaktörer, från aktivister, organisationer och politiker till människor med egna erfarenheter av flykt och förtryck. Tillsammans med Ulrika Westerlund kommer Alice att föra samman människor från hela världen för att tala om olika aspekter av flykt, migration och asylprocesser. Särskilt fokus kommer att ligga på hbtqi-personers särskilda utsatthet. 

Alice Bah Kuhnke kommenterar: 

  • Hbtqi-personers rättigheter hotas runtom i världen, även här i Europa och i Sverige. Många är på flykt på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Det är oacceptabelt i sig, men det är också så att just dessa personer är mer utsatta under hela flykten, som kan ta lång tid, månader och år, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Vi måste göra oerhört mycket mer för att tillgodose de specifika behoven hos hbtqi-personer på flykt. Vi måste dels säkerställa att hbtqi-personer inte diskrimineras, och se till att deras säkerhet garanteras genom hela asylprocessen, vilket jag kämpar för i EU-parlamentet. Men grunden till allt engagemang och politiskt arbete är dialog. Därför är jag oerhört glad och stolt över att få leda detta  forum tillsammans med Ulrika Westerlund, säger Alice Bah Kuhnke.

  • World Pride är ett fantastiskt tillfälle för dialog, att lyssna och lära sig, men också att ta till sig av den samlade kompetens som kommer finnas på plats, för att sen kunna gå vidare i kampen för hbtqi-personers rättigheter, bland annat på flykt, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund:  

World Pride 2021 äger rum i Köpenhamn och Malmö mellan 12 - 22 augusti.

Forumet för mänskliga rättigheter leds av sju kvinnliga ledare inom politik, människorätt och civilsamhället.  

Mer info om forumet: https://copenhagen2021.com/human-rights/ 

Mer info om mötet kring migration och gränser, som Alice leder: https://copenhagen2021.com/human-rights/refugees-borders-immigration-summit/ 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor