2021-08-05 16:35Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke föreslår minnesmärke för aids-epidemins offer

Alice Bah Kuhnke ler medan hon håller i en pride-flagga och går i en PrideparadAlice Bah Kuhnke i Prideparad

I årets invigningstal under Stockholm Pride föreslår Alice Bah Kuhnke att Sverige upprättar ett nationellt minnesmärke för aids-epidemins offer. Över 2400 personer har dött i aids i Sverige och cirka 36 miljoner människor har dött i aids globalt (WHO). 

 – För att veta vart vi ska måste vi förstå var vi kommer ifrån. Och för att lära oss av historien så måste vi uppmärksamma och synliggöra den. Därför vill jag att Sverige inrättar ett nationellt minnesmärke för aids-epidemins offer. Människor som ofta blev osynliggjorda och utsatta för ett stigma som byggt på fördomar och missförstånd, säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker och årets invigningstalare under Stockholm Pride

Liknande minnesmärken finns i New York och i Amsterdam, men inte i Sverige. Aids-epidemin påverkan på hbtqi-communityt i Sverige har bland annat skildrats i Jonas Gardells “torka aldrig tårar utan handskar”, men något fysiskt minnesmärke att gå till för anhöriga och allierade saknas. 

 – Jag vill att samhället aldrig gör om det misstag som begicks när de som drabbades av aids bemöttes med fördomar i samma stund som de fått en livshotande sjukdom. Idag finns bra medicinering mot aids och få dör i vår del av världen men fortfarande lever fördomarna många gånger kvar, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker och årets invigningstalare under Stockholm Pride

Talet genomförs 18.15 live i Södra Teatern och streamas samtidigt i Stockholms Prides digitala kanaler (hemsida, youtube, facebook och instagram). 

 

Bakgrund, avlidna i aids

 - minst 2400 personer har dött i aids i Sverige enligt Noaks Ark. 
 - globalt har totalt cirka 36 miljoner människor dött i Aids enligt WHO. 
 - 680 000 dog i aidsrelaterade sjukdomar globalt bara 2020 enligt FN-organet UN AIDS. De flesta i länder i Afrika söder om Sahara.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson