2021-09-01 07:05Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: Fel signaler från EU:s ledare om afghanska flyktingar

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentetAlice Bah Kuhnke i EU-parlamentet © European Union 2021 EP/Philippe BUISSIN

Nu när de sista amerikanska soldaterna lämnat Kabul är Afghanistan helt i Talibanernas händer. Även om Talibanerna meddelat att de som vill lämna landet ska ha möjlighet att göra det även framöver, är framtiden mycket osäker för den afghanska befolkningen, inte minst flickor och kvinnor, journalister och människorättskämpar. 

Detta var fokus när EU:s inrikes- och justitieministrar sammanträdde igår. Sent under gårdagskvällen kom också slutsatserna från mötet, som tyvärr lämnade mycket att önska. 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • Signalerna från EU:s ledare idag är att de vill skjuta ifrån sig så mycket ansvar som möjligt och se till att människor som flyr Afghanistan inte kommer till Europa. Det är oacceptabelt och ovärdigt agerande från världens rikaste region, i ett läge där Afghanistan trasas sönder och kvinnor och flickors rättigheter nedmonteras i rekordfart framför våra ögon, säger Alice Bah Kuhnke EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Det är helt uppenbart att Afghanistan inte är ett säkert land. EU måste pressa medlemsstaterna mycket hårdare att ta sitt ansvar och ge skydd åt fler afghanska flyktingar genom att öka åtagandena i kvotflyktingssystemet. Vi måste också se till att EU-länderna stoppar utvisningarna till Afghanistan, säger Alice Bah Kuhnke.

  • När vi nu återigen står inför en situation där många människor hastigt tvingas på flykt blir det dessutom uppenbart att EU fortfarande saknar verktyg för att på ett hållbart och rättssäkert sätt, snabbt kunna hjälpa människor ur krisen. Detta är ett monumentalt misslyckande! En gång för alla: EU:s migrationspolitik måste förändras i grunden. Vi kan inte acceptera att europeiska grundvärden som solidaritet och medmänsklighet bit för bit fasas ut till förmån för murar och stängsel, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund:

I dag finns två verktyg som kan användas när krissituationer uppstår och många människor på en gång är på flykt och behöver skydd. Det ena är det temporära skyddsdirektiv som EU-kommissionen presenterade 2001 för krissituationer. Detta direktiv kräver dock enhällighet i rådet och är inte tillräckligt konkret och har därför aldrig aktiverats. Det andra verktyget, är en del av den nya migrationspakten.  Force Majeure och krishanteringsförordningen, som det heter, bygger på många av principen från det tidigare direktivet, men är ännu inte färdigförhandlat.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor