2021-05-19 17:44Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: EU måste ta större ansvar i migrationspolitiken

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Idag har EU-parlamentet tagit ställning till en rapportom de yttre dimensionerna av EU:s migrationspolitik. 

Det var en seger för den gröna gruppen, som lett arbetet med rapporten, att man trots det känsliga ämnet lyckats ena EU-parlamentet bakom flera kraftfulla skrivelser om EU:s migrationspolitik. Tyvärr lyckades Tomas Tobé och den konservativa gruppen EPP få igenom ändringsförslag som villkorar asylrätten mot bistånd, vilket undergräver FN:s princip om asylrätt, den internationella deklarationer för mänskliga rättigheter och målen för hållbar utvecklingen från den värdegrund EU bygger på.   

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

  • Det är skrämmande att se hur Moderaternas Tomas Tobé, steg för steg vill tvinga fram en allt mer extrem migrationspolitik. Utan att skämmas vill han villkora EU:s stöd till demokratiarbete i fattiga länder, mot att samma länder ser till att inga människor lyckas ta sig därifrån. Det är kortsiktig, skamfylld och dumdristig politik som inte kommer lösa några problem i långa loppet, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

  • Att Tobé, hans partigrupp och extremhögern därtill röstar nej till hela rapporten visar vad deras huvudsyfte är: att inte bara vattna ur, men helt lägga krokben för alla ansatser till en migrationspolitik som stoppar döden på Medelhavet, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Vi behöver få på plats en ansvarsfull och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är dags att kommissionen och EU:s medlemsstater rättar in sig i ledet och börjar agera inom ramarna för EU:s gemensamma regelverk. Vi kan inte acceptera att informella avtal med skurkstater som Libyen och Turkiet blir normen inom migrationspolitiken, det är att kapitulera och ge bort alla möjligheter för oss folkvalda att granska och kräva ansvar, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Vi måste stoppa döden på Medelhavet med lagliga vägar och humanitära visum. Murar och stängda gränser kommer inte stoppa människor på flykt - bara döda, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund:

Rapporten “om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik” handlar om hur EU:s externa migrationspolitik skall fungera i framtiden i relation till mänskliga rättigheter.  Målet har varit  att enas om ett antal gemensamma rekommendationer för hur EU:s migrationspolitik i högre utsträckning kan utformas och föras i enlighet med mänskliga rättigheter och EU:s fördrag.

Arbetet har letts av Alice gröna kollega Tineke Strik, som trots det känsliga ämnet lyckats ena utskottet bakom flera kraftfulla skrivelser. 

Rapporten belyser flera problematiska aspekter av EU:s migrationspolitik idag. Bland annat de illegala pushbacks, våld och hot mot människor på flykt, som EU:s ledare hittills valt att blunda för, trots otaliga vittnesmål från människorättsorganisationer.

Rapporten lyfter också det faktum att medlemsländerna, genom att ingå informella samarbetsavtal, har frångått EU-systemets strukturer för att sätta EU-parlamentet och därmed medborgarnas direktvalda representanter ur spel, vid förhandlingar och godkännande av avtal med tredjeländer, såsom Turkiet. (Spanien samarbetar med Marocko, Italien med Libyen och Grekland med Turkiet) Detta är mycket problematiskt eftersom de informella avtalen med dessa länder saknar mokratiska kontrollmekanismer, vilket innebär att EU-parlamentet och revisionsrätten inte kan granska hur avtalen efterföljs och EU-medel används.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.