2021-06-10 11:16Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke: EU-kommissionen har förbrukat förtroendet kring rättstatsmekanismen

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet © European Union 2021 EP/Philippe BUISSIN

Nu står det klart att EU-parlamentet gör verklighet av varningarna och tar nästa steg för att dra EU-kommissionen inför rätta. Detta efter att EU-kommissionen ignorerat den deadline som EU-parlamentet satt upp för kommissionen att inleda ett förfarande med den nyinrättade mekanism som instiftades i januari 2021, mot EU-länder som inte respekterar rättsstatsprincipen. 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • EU-kommissionen gör inte vad de ska! Vi folkvalda i parlamentet kan inte stillasittande se på hur Ungern och Polen tillåts härja fritt och dra ner sina medlemsstater i den auktoritära avgrunden. Att EU är en gemenskap byggd på rättsstatens principer är en helt avgörande faktor för vårt samarbete i EU. Vi har sedan i januari ett skarpt verktyg som kan användas mot de EU-länder som inte upprätthåller rättsstatsprincipen och det är fruktansvärt frustrerande att se hur EU-kommissionen rullar tummarna och inte använder de medel som finns till deras förfogande, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Nu sätter vi i EU-parlamentet ned foten. Vi gav kommissionen en tydlig deadline för att agera. Den har kommissionen valt att ignorera och det kan vi inte acceptera. Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, står inför ett avgörande vägval. Antingen kämpar hon med oss ​​för rättsstatsprincipen - eller så lägger hon sig platt för Polen och Ungern och ser på när det demokratiska förfallet i dessa länder fortsätter. Om kommissionens ordförande inte väljer att agera riskerar hon EU:s framtid som ett demokratiskt projekt, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Det är sorgligt att se att en av de främsta anledningarna till vi Miljöpartister inte kunde rösta ja till den kommission som EU nu styrs av, var det faktum att vi inte fick tydliga besked om att de skulle sätta hårt mot hårt mot de länder som bryter mot rättsstatens principer och urholkar vår demokrati. Med all tydlighet hade vi rätt i våra farhågor och det är de politiker som beredde väg och röstade fram den kommission vi har idag som är svaren skyldiga vad vi tillåter Viktor Orban och hans gelikar att göra under EU-flagg. De länder som bryter mot rättsstatsprincipen ska inte ha ett öre av skattebetalarnas pengar! Vi måste använda rättsstatsmekanismen för att strypa deras tillgång till EU-medel omedelbart, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund:
Vi gröna i EU-parlamentet var i höstas drivande i förhandlingarna om detta verktyg, som ofta kallas rättsstatsmekanismen eller rättsstatsvillkoret och slutligen trädde i kraft 1 januari 2021. Mekanismen innebär att utbetalningar av EU-medel villkoras med motkrav om att medlemsländerna lever upp till rättsstatsprincipen. Det vill säga medlemsländernas grundläggande ansvar att säkerställa att det finns ett fungerande rättssystem med ett oberoende domstolsväsende på plats.  

Trots att det  i EU-kommissionens egen rapport från 2020 finns belägg för att medlemsländer åsidosätter rättsstatsprincipen och att mekanismen kan användas retroaktivt, har den inte aktiverats i något fall ännu.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor