2021-04-01 08:38Pressmeddelande

200 000 djur riskerar att dö efter stoppet i Suezkanalen: “Oacceptabelt” säger Pär Holmgren

Stoppet i Suezkanalen, där fartyget Ever Given fastnade i flera dagar, visar hur ohållbara de globala djurtransporterna är. Upp emot 200 000 djur kan att ha dött eller komma att dö under de närmaste dagarna och detta riskerar enligt oberoende organisationer bli “den värsta djurskyddstragedin till sjöss i världshistorien”. Miljöpartiets Pär Holmgren kräver nu att export av levande djur från EU-länder till länder utanför EU måste förbjudas i de fall där lagar och regler gällande djurvälfärd inte följs eller inte kan kontrolleras. 

 - Stoppet i Suezkanalen, där 200 000 djur riskerar att dö, visar både på hur storskalig och hur galen handeln med levande djur är. Det här måste omedelbart stoppas, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker 

Rapporter visar att mellan 130 000 och 200 000 djur suttit fast i Suezkanalen, merparten med Rumänien som avgångsland och Saudiarabien som slutdestination. Även om kanalen  öppnat för trafik innebär det kraftiga förseningar. Fartygen är nu runt nio dygn försenade. Enligt  nuvarande EU-regler måste den här typen av djurtransporter ha med sig 25 procent mer foder och vatten än vad som planeras gå åt under en resa. För transporter mellan Rumänien och Saudiarabien innebär det att foder och vatten för djuren enbart räcker för 1,5 dygns försening. Det betyder att foder och vatten tog slut för sju dagar sedan.

Organisationen Animals International har sagt att “den värsta djurskyddstragedin till sjöss i världshistorien nu kan vara oundviklig”. 

 - Det här är en av de största tragedierna någonsin. Efter att ha svultit och törstat i flera dygn riskerar nu hundratusentals djur att dö, ihopträngda i mörka och trånga utrymmen till sjöss. Dessutom i 60 graders hetta. Det här är en grym, ohållbar och oacceptabel handel med levande varelser, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Pär Holmgren är del av EU-parlamentets granskningsutskott för djurtransporter och verkar där för ett förbud för av export av levande djur till tredje land när lagar och regler inte kan kontrolleras. 

 - Nu fick jag ytterligare en punkt att lägga till den redan långa listan som talar för att reglerna kring djurtransporter måste skärpas rejält. Vi måste förbjuda export av levande djur från EU till länder där lagar och regler gällande djurvälfärd inte följs och inte kan kontrolleras, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 - Jag ska arbeta för att få tillstånd en förändring så snabbt det bara går. Den 19 april kommer den ansvarige EU kommissionären till djurtransportutskottet och då ska jag särskilt lyfta den här frågan. Det lidande som djuren utsätts för är en tragedi och en skandal som måste få ett slut, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Rumänien är ett EU-land med stor export av levande djur, en export som upprepade gånger visat sig innebära omfattande risker och problem. Bland annat kantrade ett fartyg 2019 vilket ledde till att 14 000 får dog.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson