2021-06-16 10:05Bloggpost

Civilsamhället, se hit!

Behöver din antirasistiska organisation ekonomiskt stöd för att kunna växa, kämpa, nå nya höjder och flera människor?

Om svaret är ja - fortsätt läsa! 

För ett par veckor sedan godkände EU-parlamentet programmet för rättigheter och värden (The Rights and Values program). Denna satsning är en del av EU:s långtidsbudget och syftar till att skydda och främja jämlikhet, demokratideltagande och de rättigheter och värden som slås fast i EU-fördragen. EU-parlamentet har genom Alice Bah Kuhnke, som var parlamentets förhandlare, lyckats säkerställa ett rekordstort stöd på hela 15,7 miljarder kronor för just detta program.  Dessa pengar ska bland annat gå till organisationer som driver antirasistisk verksamhet. 

För att sprida informationen om de möjligheter som nu finns för föreningar och organisationer som arbetar med antirasism (och andra typer av demokrati- och rättighetsfrämjande verksamheter) har vi sammanfattat ett kortare infobald och en längre beskrivning av ansökningsprocess som du hittar längst ner på denna sida.

Syftet är att guida er genom EU-kommissionens ansökningsprocess och ge lite tips och trix till en lyckad ansökan. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor och sprid gärna denna info vidare!


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor